Zastihnete mne nejlépe na Facebooku v pracovní hodiny a dny.